+972 52-3294024

מלמדים רובוטיקה
אלחנדרה פילניק

robolution

תחרות רובוטיקה 

learning robotics

robolution

התוכנית החדשנית שלנו
האלופים שלנו