+972 52-3294024

Robolution


:עבודת צוות 
רובולוטיון הינו פרוייקט בעל אופי קונסטרוקטיבי המאמין בהבניה חברתית ועל כן אנו שמים דגש בעבודת צוות, שיתופיות בין חברי הקבוצה, דינאמיות בחלוקת התפקידים והמשימות

:טעות כהזדמנות ללמידה
לרוב טעויות נתפסות בעינינו כאירוע שלילי שלעיתים אף ראוי לעונש, אך ברובולושיון אנו מאמינים כי טעיות הן חלק הכרחי מתהליך למידה 

רובולושיון מציעה פלטפורמה חדשנית ללימודי מדעים וטכנולוגיה הכוללת התמקצעות ביסודות המכניקה, הפיזיקה, האלקטרוניקה, החשמל והתכנות
 אנו עובדים עם מגוון טכנולוגיות המאפשרות בין היתר הדמיית מצבים מציאותיים מעולמם של מדענים, מהנדסים, רופאים ואסטרונאוטים. הזדמנות זו מקנה לנו נקודת מבט ייחודית ואפשרות להתמודד עם אותם אתגרים איתם הם מתמודדים בחיי היום יום

ערכת רובולושיין מיועדת לעבודה קבוצתית של 5 משתתפים בקבוצה, בגילאי 6 עד 15. ערכה זו כוללת את מגוון החומרים הנדרשים להרכבת כלל הפרויקטים בתוכנית 

​התכנית החדשנית שלנו

תוכנית רובולושיון בנויה ע"פ מערך פדגוגי רב שלבי  
שלב ראשון  

חשיפת הנושא

שלב שני - התארגנות
תכנון ובחירת שיטת עבודה 
שלב שלישי - הרכבה 
הרכבה אישית או קבוצתית
שלב רביעי - מחקר
המדריך יכווין את התלמידים בתהליך חקר 
שלב חמישי – מסקנות סיכום 

התלמידים יבצעו ניתוח מעמיק אודות תהליך עבודתםוהגילויים במהלכו